Baza wiedzy

Zapraszamy zapoznania się z działem baza wiedzy

Czym jest ewidencja kosztów?

Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków. Każde przedsiębiorstwo podczas swojej działalności ponosi różnego rodzaju koszty związane z np. produkcją towarów lub wykonywaniem usług. Zyski natomiast otrzymuje z ich sprzedaży. Poprzez odjęcie kosztów od uzyskanych przychodów uzyskuje swój wynik finansowy.

W zależności od wyniku finansowego firmy możemy mówić o zysku lub stracie. Nasuwa się więc pytanie - Jak maksymalizować swój zysk?

Najprostszym sposobem zwiększanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa jest minimalizacja ponoszonych kosztów. Aby jednak wykonać ten krok poprawnie należy przeprowadzić ewidencję kosztów. Ewidencja kosztów pozwala nam na łączenie kosztów w określone grupy tzw. konta, które następnie można łączyć w struktury.

Dane kosztowe pogrupowane za pomocą ten metody pozwalają nam wyciągnąć wnioski jakie rodzaje kosztów najbardziej obciążają przedsiębiorstwo i jakie wydatki możemy pomniejszyć bez wpływania na wielkość produkcji lub obrotów.

Lepiej niż kiedykolwiek!

Potężne narzędzie dla wymagającego przedsiębiorcy. Dowiedz się jak bardzo pomaga KASA+.